Skolens målsætning

 
 
 
I     Nysgerrighed og mod på livet er drivkraften til læring og udvikling
 
                      -   lysten til at lære skaber udvikling
                      -   engagement skaber læring og udvikling
 
II    Samvær med børn kræver nærvær
 
              -  god omgangstone                    -være godt tilpas
              -  tryghedsskabende                  -  turde vise følelser og være sig selv
              -  tålmodighed                             -  vise interesse for hinanden
              -  have det sjovt                           -  vise forståelse for forskellighed
 
 
III   God arbejdsmoral giver arbejdsglæde
 
                      -  hjælpe hinanden                        -  stole på hinanden
                      -  tage hensyn                                -  være forberedt til undervisningen
                      -  respektere hinanden                -  være veloplagte
 
 
IV   Forskellige børn lærer forskelligt
 
                                  -  undervisningsdifferientering
                                  -  medbestemmelse/medansvar
     -  musisk/kreativt
     -  afvekslende undervisning skaber muligheder
 
V    Rammerne for et godt børneliv skabes i samarbejde
 
                      -  god kontakt mellem hjem og skole              -  de voksne hjælper og støtter børnene
                      -  åbenhed og tryghed i samarbejdet              -  gensidig information
                      -  de voksne viser interesse for                      -  ansvarlighed
                         børnenes skolegang                                   -  loyalitet
                      -  de voksne skal hjælpe med at  
                         løse konflikter
 
 
                                                                                        Vedtaget i skolebestyrelsen d. 20.11.2007